Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi kimlerden oluşur?

16.05.2013 23:35

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEPlerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; 


* Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, 

* Bir rehber öğretmen, 

* Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, 

* Öğrencinin sınıf öğretmeni, 

* Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, 

* Öğrencinin velisi, 

* Öğrenciden oluşur. 

BEP uygulamasında yeterli uzman personel bulunmadığı durumlarda, BEP Geliştirme Birimi oluşturulamayabilir. Birimin oluşturulamadığı durumlarda sınıf veya branş öğretmeni; aile, idare ve RAM ile iletişime geçerek öğrencinin durumuna, ihtiyacına uygun BEP programını hazırlayıp uygular. 

Öğrenci velisi, BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. Birimin en önemli parçasını oluşturan ailenin katılımı, sürecin evde devamlılığına katkıda da bulunur.