Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının içeriği nedir ve kimlere uygulanır?

16.05.2013 23:36

 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, 


* Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını, 

* Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını, 

* Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini, 

* Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri, 

* Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri, 

* Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir. 

BEP, 

* Hafif-Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel yetersizliği 

* İşitme, Görme ve Ortopedik yetersizliği 

* Birden fazla alanda yetersizliği 

* Sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan yetersizlik 

* Dil ve konuşma yetersizliği 

* Özel öğrenme güçlüğü 

* Duygusal uyum güçlüğü 

* Sosyal uyum güçlüğü 

* Süreğen hastalığı olan 

* Otizm 

* Üstün ve özel yeteneği olan bireylere uygulanan eğitim-öğretim programlarını kapsar.