Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının yararları nelerdir?

16.05.2013 23:34

 * Çocuğun yapabilecekleri betimler. 


* Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur. 

* Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir. 

* Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur. 

* Çocuğun öğrenmesi izlenir. 

* Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır. 

* Çocuğun ailesi ve diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur. 

* Çocuğun bilgi, beceri ve eksiklerinin nasıl giderilebileceğine yol gösterir. 

* Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar. 

* Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar. 

* Programın, materyalin ve başlangıç noktalarının etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.