Biyokimya Teknikeri

09.05.2013 23:53

 GÖREVLER

Laboratuarda çalışmaya başlamadan önce ortamın uygun hale getirilmesini sağlar, Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlar, Eksik malzemelerin alınması için ilgili uzmanla çalışır, Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize eder, Testi gerçekleştirir ve sonuçlarını uzmana iletir, Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapar ve ufak arızalarını giderir, Deney hayvanları üzerinde yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlenmesi, siparişi, bakımı gibi işleri yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Laboratuar araç ve gereçleri; Mikroskop, santrifüj, otoklav vb. Kimyasal maddeler (çözeltiler ) Laboratuar aletleri (deney tüpü, pipet,petri, mezur, erlent vb.) Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyokimya Teknikeri olmak isteyenlerin; Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, Dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Renkleri ayırt edebilen, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyokimya teknikerleri; laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, ortamda kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Çalışma ortamı temiz ve sağlık koşullarına uygundur. Tekniker birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve sahipleriyle iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği (amirler, biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. Araştırma yaptığı konuya göre çalışma saatleri değişebilir (vardiya), nöbetleri vardır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Biyokimya” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Biyokimya” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Biyokimya Teknikerliği bölümü.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji, Kimya, Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olanlar “Biyokimya Teknikerliği” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Öğrencilere Eğitimin 1. Yılında; Anatomi, Fizyoloji, Temel Kimya, Tıbbi Laboratuar Çalışma Esasları, Sterilizasyon Esasları, İlaç Uygulamaları, Meslek Etiği, Sağlıkta İletişim, Türk Dili, İngilizce, Organik Kimya, Temel Biyokimya, Biyomedikal Teknikler, Mikrobiyoloji Patoloji, Hastalıklar Bilgisi,

2. Yılında; Klinik Mikrobiyoloji,Klinik Biyokimya ve Hematoloji, Atatürk ilke ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Sağlık Kurumalrı ve Yönetimi, Can Kurtarma, İlkyardım ve Rehabilitasyon, Biyoistatistik derslerini verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ve “Biyokimya Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyokimya Teknikerleri, ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, tıp alanında hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, histoloji-embriyoloji, patoloji ve adli tıp laboratuarlarında, özel tıbbi laboratuarlar, üniversite ya da enstitü araştırma laboratuarları, tıbbi laboratuar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları heryıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir. Özel sektörde istihdam edilenler; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Biyokimya Teknikerliği” önlisans programını bitirenler ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Biyoloji, Kimya” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Biyokimya teknikerleri, çalıştıkları işyerinde idari görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

Kimyager, Biyolog, Kimya Teknikeri, Laborant.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, Kadir Has Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Biyokimya Teknikerliği Bölümü Eğitimcileri, Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr. Yıldız KUZGUN) 2000, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu, ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu-2008, Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi, Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.