Biyomedikal Mühendisi

09.05.2013 23:51

 GÖREVLER

Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlar, Sistemlerin bağlantılarını yapar, Sistemleri çalıştırır, Sistem ve cihazlarla ilgili araştırma - geliştirme faaliyetlerine katılır, Üretim aşamalarında kalite kontrol yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar, Ölçü aletleri (Avometre, ampermetre, voltmetre, osiloskop), EKG simlatörü, gaz analiz gibi özel test cihazları, Röntgen cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyomedikal mühendisi olmak isteyenlerin, Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, Fen alanına ilgi duyan, Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, Ayrıntıları görebilen, Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyomedikal mühendisleri kapalı mekanlarda çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Görevlerini yaparken ayakta durmak ve eğilmek durumundadırlar. Birinci derecede alet ve makinelerle ilgilenirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre diğer teknik personel ve sağlık personelidir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği bölümünde verilmektedir. Başkent üniversitesi “Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Biyomedikal Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biymedikal Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Protez ve Ortez önlisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Biyomedikal Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra elektronikle ilgili; analoğ, dijital, mikro işlem,Bilgisayarla ilgili; bilgisayar yazılımı, programlama, program kontrol, data analiz, görüntü algılama,Tıpla ilgili; biyoloji, fizyoloji,psikoloji, insan anatomisi, biyokimya, biyo malzeme gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması ve Biyomedikal Mühendisi” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyomedikal Mühendisliği, elektronik mühendisliğinin bir dalıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Biyomedikal Mühendisleri;Medikal alet ve cihazlarının üretiminin yapıldığı işyerlerinde,Resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet memurları yasasına göre teknik hizmetler sınıfından maaş almaktadırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar çalıştıkları işyerinin durumuna, işteki tecrübe ve başarılarına göre asgari ücretin 4-7 katı arasında ücret, kendi işyerlerini açanlar ise daha yüksek kazanç sağlayabilirler.

MESLEKTE İLERLEME

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici kademelerine yükselebilirler.Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER

Elektronik mühendisi, Bilgisayar mühendisi, Haberleşme mühendisi.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlileri, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 2008 Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzu 2010 Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.