Burslu okuma nedir?

17.05.2013 10:23

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan ilköğretim 6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıf öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle okutulmalarını ifade eder.