Coğrafyacı

09.05.2013 23:49

 TANIM

Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir.

GÖREVLER

Yeryüzü şekillerinin oluşumu, bölgelerin fiziki durumu, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapar, yeryüzü şekillerinin insan yaşantısına etkilerini araştırır, Yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evreler, depremlerin oluş nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yerüstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idari yapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuar çalışmaları yapar, Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar (Nüfus dağılımı haritası, jeomorfoloji haritası, eğreltiler vb.) hazırlanmasına katkıda bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Haritalar, uçak veya uzaydan çekilmiş hava fotoğrafları, Özellikle, laboratuar çalışması yaparken: mikroskop, stereoskop, elek, fırın, elektro mikroskop, klizimetre, jeolog pusulası, Beşeri coğrafya ile ilgili araştırmalar için anketler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Coğrafyacı olmak isteyenlerin; Normalin üstünde genel yetenek düzeyine, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, Güçlü bir belleğe sahip, Bilimsel araştırmalara meraklı, Dikkatli bir gözlemci ve elde ettiği verileri yorumlayabilen, Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Coğrafyacı araştırma yaparken arazide ve laboratuarda, harita ve şemalar çizerken büro ortamında çalışır. Arazi çalışmalarında ortam sıcak ya da soğuk olabilir. Çalışmalar sırasında meslektaşları ile araştırma yapılan yerdeki insanlarla iletişim içinde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, aşağıda yer alan üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin coğrafya bölümü ile Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde verilmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ,

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi,

Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara),

Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Erzurum),

Balıkesir Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi,

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İzmir),

Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul),

Fırat Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi (Elazığ),

Giresun Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Şanlıurfa),

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul),

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Samsun),

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi(Van),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Coğrafya, Sosyal Bilimler, Jeoloji, Matematik, Astronomi,

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı \'nda (LYS) "Coğrafya" lisans programı için yeterli "TS-1" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Coğrafya" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi dört (4) yıldır, Eğitim süresince, okutulan belli başlı dersler: Genel Klimatoloji, Jeomorfoloji, Coğrafi Kartografya, Beşeri Coğrafyaya Giriş, Genel Ekonomik Coğrafya, Hidrografya, Bitki Coğrafyası, Türkiye Jeomorfolojisi, Uygulamalı Jeomorfoloji, Uygulamalı Klimatoloji, Toprak Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Harita bilgisi, Grafik ve Diyagram, Çizim Yöntemleri.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara " Coğrafya Lisans Diploması" ve "Coğrafyacı" ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler. Ancak, söz konusu kuruluşların kadrolarının sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilir.

"Coğrafya Bölümü' mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlamaları halinde lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler.

Özel sektörde bu alanla ilgili çalışma olanağı olmadığı gibi, coğrafyacıların kendi işyerlerini açmaları da söz konusu değildir. Çalışma alanının sınırlı olması nedeni ile coğrafyacıların büyük bir kısmı alanlarının dışındaki işlerde çalışmaktadırlar.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Coğrafya mezunlarından öğretmen olarak çalışanlar 9. derecenin 1. kademesinden maaşla göreve başlarlar, ayrıca ek ders ücreti de alırlar. Kamu kuruluşlarının da coğrafyacı veya jeomorfolog olarak çalışanlar Devlet Memurları Yasasına göre belirlenen maaşı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Jeolog, Meteorolog, Harita Teknikerliği, Harita ve Fotogrametri Mühendisliği.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları, Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu - 2010, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 2008, ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar" 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı. 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar,

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.