Darüşşafaka eğitim kurumlarında tam burslu ve yatılı olarak okumak için başvuru koşulları nelerdir?

17.05.2013 10:18

 1- T.C. vatandaşı olması, 


2- Babasının hayatta olmaması, 

3- Ailesinin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması, 

4- Haziran 1999 sonrası doğmuş olması (2010-2011 öğretim yılı için) (Yaş düzeltmesi geçersizdir), 

5- Başvuruyu yaptığı sırada üçüncü sınıf öğrencisi olması, 

6- Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulüne sakınca bulunmaması. 

Yukarıdaki koşulların tümüne uyan öğrenciler sınav kaydı için başvurabilirler.