Değerlendirme için yapılacak etkinliklere (sınav, proje, performans görevi gibi) katılmazsa ne olur?

16.05.2013 21:39

 Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Öğrenciler, proje ve performans görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez; diğer bir deyişle 100 üzerinden "0" puan almış olurlar. Bu puan yılsonu notuna dahil edilir ve bu duruma göre yılsonu notu hesaplanır.