Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrenciler

20.05.2013 16:31

 Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin;

*  Öğrenciniz konuşurken sakin ve sabır olmaya özen gösterin.

*  Öğrencinizle iletişime her zaman hazır olduğunuzu hissettirin.

*  Öğrencinizin konuşmaya istekli olmadığı durumlarda konuşması için zorlamayın.

*  Öğrenciniz konuşurken sorun yaşadığında cümlesini onun yerine tamamlamayın ancak sözcük eklemeyin.

*  Öğrencinizin konuşmasına müdahale etmeden, göz kontağını sürdürün.

*  Konuşmaya uygun jest ve mimikler kullanın ancak bunların abartılı olmamasına dikkat edin.

*  Öğrencinizin ne söylediğine odaklanın ve onu sözel etkinliklere katılmasını sağlamak için cesaretlendirin.

*  Siz konuştuktan sonra öğrencinizin size cevap vermesi için yeterli zaman tanıyın.

*  Öğrencinin iletişimini kolaylaştıracak araç ve gereçler (bilgisayar, vb.) kullanmasını destekleyin.

*  Öğrencinizin olumlu davranışlarını ödüllendirin.

*  Öğrencinizin söylediklerini anlamadıysanız, söylediğini tekrar etmesini isteyin.

*  Öğrencinizin sınıf etkinliklerine katılmasını destekleyin, etkinlikleri tamamlayabilmesi için yeterli zaman verin.

* Öğrenciniz etkinliklere katılmakta istekli olmadığında konuşması için zorlamayın öğrencinin kendini ifade etmesi olanak sağlayın.

*  Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinizin dil ve konuşma güçlüğüne yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin.

* Sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte öğrencinizin dil ve konuşma becerileri ile güven duygusunu geliştirmesini sağlayacak tedbirleri belirleyin.

*  Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın.

*  Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin.

*  Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın.