Eğitim giderlerinden yararlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

16.05.2013 23:45

 * Çocuğunuz herhangi bir kuruma/okula devam ediyorsa sizin veya devam ettiği okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu 


* Çocuğunuzun devam ettiği okul/kurumun rehberlik servislerinden alacağınız bireysel gelişim raporu 

* Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorumluluk bölgesinde ikamet ettiğini gösteren belge 

* Gerektiğinde tıbbi tanılama ile ilgili sağlık kurulu raporu 

Her aşamadaki tanılamada, çocuğun eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir. Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de görüşü alınarak katılımı sağlanır.