Eğitim öğretimi hangi kurum organize eder? (İlköğretim okulları hangi bakanlığa bağlıdır?)

15.05.2013 20:55

 Eğitim öğretim hizmeti devletin asli işleri arasında sayılmakta olup, Anayasanın "sosyal devlet ilkesi" gereğince, kanunda nitelikleri belirtilen bireylerin yetiştirilmesi amacıyla; bu görev Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. (www.meb.gov.tr)