Elektrik-Elektronik Mühendisi

09.05.2013 23:37

 TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

GÖREVLER

Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar, Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar, Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar, Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar, Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar, Elektronik techizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar, Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar, Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.) Jenaratör ve motorlar, Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb) Optik ölçüm aletleri, Bilgisayar, Çeşitli el aletleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin; Analitik düşünme yeteneğine sahip, Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili, Planlama, tasarım gücü kuvvetli, Mekanik yeteneği olan, Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen, Kurallara uyan, Yönergeleri izleyebilen, Yaratıcı, Ekip çalışmasına yatkın, İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip, Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle; Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuvarlarda, Proje yapımında büro ortamında, Enerji dağıtımı konusunda açık havada, Tıbbi elektronik konularında ise hastahane ortamında çalışırlar. Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zaman seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fak.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fak.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fak.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fak.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak.

Bahçeşehir Ünivesitesi Mühendislik Fak.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fak.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fak.

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fak.

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fak.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fak

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fak

Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak.

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fak.

EgeÜniversitesi Mühendislik Fak.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak.

Fatih Üniversitesi Mühendislik Fak.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fak .

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fak.

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fak.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fak.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fak.,

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fak.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Fak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fak.

Niğde Üniversitesi Mühendislik Fak.

Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fak.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fak.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fak.

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fak.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fak.

Girne Amerikan Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Lefke Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fak.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühensislik Fak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fak.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Fizik, Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS)","Elektrik-Elektronik Mühendisliği"," lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretimi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi , Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Ev Gereçleri, Ev Cihazları Teknolojisi, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo-Televizyon Tekniği, Radyo-Televizyon Teknolojisi, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Raylı Sistemler-Elektrik -Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektriği, Uçak Elektrik ve Elektroniği,Uçak Elektroniği, Uçak Teknolojisi ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde "Elektrik Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır. Eğitim süresince; Elektrik Mühendisliğine Giriş, Elektrik Ölçme, Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı, Güç Sistemleri Analizi, Elektrik Tesisleri, Elektrik Tesis Proje, Elektrik Tesislerinde Koruma, Elektriğin Endüstride Kullanılması, Güç Elektroniğinin Endüstriye Uygulanması, Güç Kalitesi, Elektrik Sürücü Sistemleri, Aydınlatma ve İç Tesisat, Yüksek Gerilim Tekniği, Elektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Ekonomisi, Topraklama, Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlaması, Teknik Resim Mühendislik Çizimi, Doğrusal Analiz, Kompleks Hesaplama, Mantıksal Analiz, Temel Devre, Elektronik Devreleri, Sinyal ve Sistem Analizi, Haberleşme, Stokastik Sistemler, Mikrodalga, RF Elektroniği ve Tıbbi Elektronik gibi dersler okutulur.Öğrenciler 3. ve 4. sınıfların sonunda 20'şer günden toplam 40 gün staj yapmak zorundadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" lisans diploması ve "Elektrik-Elektronik Mühendisi" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb) Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektrik Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında ücret alırlar. Yabancı dil bilgisi ve tecrübe ücret düzeyini yükseltmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Mezunlar Sistemler, Elektronik, Katı Hal Elektroniği ve Enerji Dönüşümünde uzmanlaşabilirler.Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe yükselebilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

Bilgisayar Mühendisi, Fizik Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Uçak Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, 2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - 2008, OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.