Elektrik Öğretmeni

09.05.2013 23:39

 TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektrik meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Elektrik meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Elektrik öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Elektrik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektrik bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz zaman zaman gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıda yer alan üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültesi "Elektrik Öğretmenliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamakla birlikte dikey geçişle mümkün olması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Elektrik Öğretmenliği" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Mesleğin eğitimi aşağıdaki Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin "Elektrik Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Dicle Üniversitesi Batman Teknik Eğitim Fakültesi (Diyarbakır),

Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bolu

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Elazığ),

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Ankara),

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (İstanbul).

Maltepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi İstanbul

Ayrıca, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından birini bitirenlerden öğretmen olmak isteyenlerin, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir (örneğin tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon gibi).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Elektrik Öğretmenliği" lisans programı için Yeterli "Sayısal-2 (SAY-2)" puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Elektrik Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

Meslek liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Elektrik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik-Elektronik ,Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Otomasyon, Hidroelektrik Santraları, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon,_Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Teknolojisi ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde "Elektrik Öğretmenliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler

MESLEK EĞİTİMİ EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde Okutulan Temel Dersler: Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi. Mesleki ve Teknik Dersler: Teknik Resim, Elektrik Malzemeleri Bilgisi, Elektrik Tesisat ve Ölçme, Bilgisayar Kullanımı, Elektroteknik, Statik, Elektromanyetik Alanlar, Elektrik Devreleri, Kumanda Tekniği, Dinamik, Aydınlatma Tekniği Projesi, Endüstriyel Ölçme, Bilgisayar Programlama, Yarı İletkenli Devreler, Elektrik Makineleri, Sarım Tekniği, Güç Elektroniği Devreleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim Teknikleri, Enerji İletimi, Elektrik Tesisat Projesi, Kontrol Teorisi, Elektrik Santralleri, Enerji Sistemleri Analizi, Kontrol Sistemleri, Enerji İletimi, Endüstriyel Kontrol, Mesleki Formasyon

Dersleri: Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri. Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır. Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten ''Lisans Diploması" ve "Teknik Öğretmen" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Teknik Eğitim Fakültelerinin "Elektrik Öğretmenliği" bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarının elektrik bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Elektrik, Elektrik tesisatcılığı, Bobinajcılık, Bakım ve onarım elektrikciliği, Asansörcülük Bakım ve tamirciliği, Elektromekanik taşıyıcılar, Elektrikcilik, Oto elektrik, Soğutma Havalandırma, Elektrikli ev aletleri Onarım meslek alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri , Diğer alanların elektrik alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri Elektrik bilgisi bütün alanların, teknik ve meslek resmi, soğutma ve iklimlendirme, mekatronik, elektroteknik, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri. Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler. Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak elektrik meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları nedeniyle 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektrik Teknikerliği, Elektrik Teknisyenliği.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞCİ SAĞLIĞI

Elektrik ve elektrikle çalışan araçlarla çalışmaları sebebi ile elektrik çarpmaları ve sürekli manyetik alan içinde kalma karşısında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - 2008, ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.