Farmalog

10.05.2013 00:06

 GÖREVLER

Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır, İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır, Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar, İlaçların  geliştirilmesinde,  ilaç  potansiyeli  ve  üretim  metotlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar, Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır, Kanda ilaç düzeyini belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.), İlaç hammaddeleri, Çeşitli ilaçlar, Kimyasal maddeler, Laboratuar hayvanları (kobaylar), Bilgisayar ve donanımları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Farmakolog olmak isteyenlerin; Güçlü bir belleğe sahip, Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli, Objektif, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelerin, Tıp , Veterinerlik  ve  Eczacılık Fakültelerinin lisans eğitimi sonrası, yüksek lisans veya doktora   Farmakoloji  Ana Bilim Dallarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji, Kimya, Fizik, Yabancı Dil, Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir. Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına  (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmak, Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmak, Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Tıpta uzmanlık eğitimi: 3 yıl, Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi: 4 yıl, Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi: 2 yıl, Doktora eğitimi: 4 yıl  sürelidir. Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Tıpta Uzmanlık eğitiminden sonra sınavlarda başarılı olanlar "Farmakolog" unvanı alırlar. Doktora eğitimini tamamlayanlar, “Doktor” ve “Farmakolog” unvanı  alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur. Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler. Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler. İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma-geliştirme laboratuarında çalışabilirler. Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Doktora süresi boyunca “Araştırma Görevlisi” kadrosundan maaş alırlar. Uzmanlık eğitimi alanlar, “Doktor” kadrosundan maaş alırlar.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında, Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Tıp fakültelerinde,  eğitime devam edilerek,  Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir. İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler. Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler.

BENZER MESLEKLER

Eczacı, Fizyolog, Biyokimya mütehassısı, Tıp doktoru

SORUMLULUK

Mahiyetinde çalışanların idaresinden, İlaçların canlıların sağlığına uygun olarak hazırlanmasından, Çeşitli yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksin gazlar ve deterjanların insan sağlığına olan etkilerinin araştırılmasından ve ona göre önlem aldırılmasından, Eş değer ilaçların karşılaştırılmasından tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmaktan sorumludur.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Deney hayvanları, kimyasal maddeler ve hasta kanı ile çalıştığı için daha titiz ve dikkatli olmalıdır. Laboratuar önlüğü ve eldiven takmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Türk Meslekler Sözlüğü, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü, https://www.tfd.org.tr/tfd_rehber.pdf Farmokoloji Derneği yayını Marmara Üniversitesi Tanıtım Rehberi, Meslek elemanları, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri