Fen Bilgisi Öğretmeni

09.05.2013 23:34

 GÖREVLER

Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Fen bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fen bilgisi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Fen bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneği gelişmiş, Fen bilimlerine ilgi duyan, Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş, Araştırma yapmaktan hoşlanan, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen; Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fen bilgisi öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür. 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Fen Bilgisi Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

Abant İzzet Baysal  Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği , 

Adıyaman  Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği ,

Adnan Menderes Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği ,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Ahi Evran Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Aksaray Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Amasya  Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Atatürk  Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Balıkesir Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Bayburt Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Boğaziçi Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Celal Bayar Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Cumhuriyet Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği, 

Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Çukurova Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Dicle Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Dokuz Eylül Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Erciyes Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Erzincan Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Fırat Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Gazi Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Giresun Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Hacettepe Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

İnönü Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

İstanbul Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Kafkas Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Kastamonu Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Kırıkkale Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Kocaeli Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Marmara Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Mersin Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Muğla Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Muş Alparslan Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Niğde Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Orta doğu Teknik Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Pamukkale Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Sakarya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Selçuk Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Siirt Üni. Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Trakya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Uşak Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

Yüzüncüyıl Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi  Öğretmenliği,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Fen Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı için yeterli  “MF-2” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fen Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre  daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır. Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş ve Lisans Yerleştirme  Sınavını kazanıp kazanıp, Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programını  tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca; Temel Fizik, Temel Kimya, Genel Matematik, Eğitim Bilimine Giriş, Mekanik, Analitik Kimya, Genel Biyoloji, Eğitim Psikolojisi,  Elektrik Laboratuarı, Genel Ekoloji, Eğitim Sosyolojisi, Elektrik, Kuantum Fiziği, Fizikokimya, Optik, İnorganik Kimya, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, Genel Öğretim Metotları, Fizikokimya, Ölçme ve Değerlendirme, Dalgalar, Organik Kimya, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilgisayar Programlama, Atom ve Çekirdek Fiziği, Genetik, Çevre Biyolojisi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik vb. dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten  "Lisans Diploması" ve  "Fen Bilgisi Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, fen bilgisi branşında çalışırlar. Ayrıca aylık karşılığı okutacağı  ilgili derslere girebilirler. Fen ve teknolojisi/Fen bilgisi, Yan alan dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Trafik ve ilk yardım, Tarım ve hayvancılık uygulamaları dersleri gibi.  İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen  elemanlara ihtiyaç artmıştır. Fen bilgisi öğretmenleri dershanelerde de görev yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara  MEB’ce burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından  da yararlanabilirler. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Ayrıca, görev yaptıkları okulun bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi varsa buradan da belli bir oranda ücret alabilirler. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2008, 2010  ÖSYS Başvuru   Kılavuzu, ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan  12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı. 17/09/2007 tarih ve 155 sayılı TTKK 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri