FEN LİSELERİ

07.05.2013 23:05

 Amacı

Bilim adamı yetiştirmek üzere kurulan Fen Liselerinin amacı;

·         Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak,

·         Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

·         Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,

·         Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,

·         Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır.

Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler gündüzlü olarak devam edebilirler. Yabancı dil olarak  İngilizce eğitiminin verildiği fen liselerinin  öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda sınıf mevcutları 24 olup her yıl alınan öğrenci sayısı 96'yı geçemez.

Fen liselerinde, fen programlarının, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Ayrıca 2. yabancı dil olarak seçmeli Almanca ya da Fransızca eğitimi verilir.

Giriş şartları

Fen Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Seviye Belirleme Sınavını (SBS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek  öğrencilerin;

·         Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları,

·         6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması istenir.

 

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler  özellikle matematik ve fen bilimleri alanları olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.
Başlık: FEN LİSELERİ

Yorum bulunamadı.

Yeni yorum