Fizik Mühendisi

09.05.2013 23:33

 TANIM

Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.

GÖREVLER

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceler ve neyin inceleneceğini belirten bir araştırma planı hazırlar, Laboratuar ortamında incelenecek maddeyi çeşitli koşullar altında gözlemler, değişmeleri ölçü aletleriyle saptar ve elde edilen verileri kaydeder, Araştırma bulgularını objektif bir tutumla yayınlar, Çalışma sonuçlarının günlük yaşamda uygulanabilirliğini araştırır, yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapar, Teknolojide kullanılan malzemelerin özellikleri ve veriminin belirlenmesi için laboratuarda test çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Araştırma-geliştirme laboratuarlarında kullanılan test araç-gereçleri, tasarım ve proje çalışmalarında kullanılan ölçüm ve çizim malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizik mühendisi olmak isteyen kişinin, Sayısal düşünme gücüne sahip, Temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgili, Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan, Mantıklı ve tedbirli, Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip bir kimse olması, Tertipli ve düzenli çalışması, Yaratıcı olması, Ayrıntılara dikkat eden, İyi bir gözlemci olması gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizik mühendisleri genellikle laboratuarda çalışırlar. Çalışma ortamı sakin ve rahattır. Fizik mühendisi çalışmalarında birinci derecede makine ve malzemelerle ilgilidir. Tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunur. Meslektaşlarıyla, görev yapılan yerde enerji, nükleer, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık,ses vb. alanlardaki diğer meslek üyeleri ile ve işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı fakültelerin Fizik Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği,

Dokuzeylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği,

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği,

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Geometri, Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Fizik Mühendisliği" lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Fizik Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Bilgisayar Programlama, Diferansiyel Denklemler, Statik Malzeme, Kompleks Analiz, Dinamik, Teknik Elektrik, Elektronik, Titreşimler ve Dalgalar, Elektromagnetik Teoriler, Makine Elemanları, Atom Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Teknik Resim gibi dersler okutulmaktadır.
Bazı dersler atölye ve laboratuarlarda uygulamalı olarak yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Fizik Mühendisliği" lisans diploması ve "Fizik Mühendisi" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Fizik mühendisleri, modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde, kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde, enerji santrallerinde, sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme birim ve laboratuarlarında çalışabilmektedirler. Fizik mühendisliğinin nükleer enerji üretilmesi, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık, iletişim vb. gibi çok yönlü faaliyet alanlarının olması ve gelişen teknolojiyle doğrudan ilişkili bulunması nedeniyle meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür. Fizik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Fizik, İleri Fizik , Fizik Uygulamaları, Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji , Astronomi ve Uzay Bilimleri , Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Teknik Atölye, Araştırma Teknikleri derslerini aylık karşılığı okutabilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim döneminde herhangi bir kazanç elde etme durumu söz konusu değildir. Ancak öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfına tabi olarak çalışanlar, yasalar ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Bugün için 8. derecenin 1. kademesinden ilk göreve başlayan mühendis, asgari ücretin yaklaşık 3 katı civarında ücret almaktadır. Özel kuruluşlarda çalışılması halinde ise işin pozisyonu, işletmenin yapısı ve sektörün durumuna göre ücret değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Yüksek lisans yapmak ve uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ilave bir eğitim aldıktan sonra "Yüksek Mühendis" olabilmektedirler. Üniversitede akademik çalışma yapmak isteyen fizik mühendisleri, fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi dallarda da uzmanlaşabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

Jeofizik mühendisliği, Fizik öğretmenliği, Fizikçilik.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - 2008, 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu, ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı. 17/09/2007 tarih ve 155 sayılı TTKK

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.