Harita Kadastro Teknikeri

09.05.2013 23:26

 TANIM

Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLER

Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler, Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer, Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar, Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar. Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar, Mahkemelerde jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Arazi ölçme aletleri (jalon, prizma, nivo, teodolit v.b.) Çizim araç-gereçleri , Bilgisayar ve ilgili yazılım programı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; Genel yeteneğe sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş, Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan, İşbirliğine açık, Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek ve her türlü iklim koşulunda yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Çalışmaları birinci derecede verilerle ilgilidir. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİYERLER

Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının "Harita Kadastro" bölümlerinde verilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Kahta MYO.

Afyon Kocatepe Üniversitesi-Emirdağ MYO.

Afyon Kocatepe Üniversitesi-Sandıklı MYO.

Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir)-Kaman MYO.

Akdeniz Üniversitesi(Antalya)- Teknik Bilimler MYO.

Amasya Üniversitesi MYO.

Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO.

Batman Üniversitesi MYO.

Bitlis Eren Üniversitesi-Tatvan MYO.

Celal Bayar Üni.(Manisa)-Köprübaşı MYO.

Celal Bayar Üni.(Manisa)-Sarıgöl MYO.

Çukurova Üniversitesi (Adana)-Karaisalı MYO.

Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir)-İzmir MYO.

Dumlupınar Üni.(Kütahya)-Tavşanlı MYO.

Erzincan Üniversitesi MYO.

Fırat Üniversitesi(Elazığ)-Sivrice MYO.

Gaziosmanpaşa Üni.(Tokat)-Tokat MYO.

Giresun Üniversitesi MYO.

Hacettepe Üniversitesi(Ankara)-Polatlı Teknik Bilimler MYO.

Harran Üni.(Şanlıurfa)-Şanlıurfa MYO.

Hitit Üniversitesi (Çorum)MYO.

İnönü Üni.(Malatya)-Malatya MYO.

Karadeniz Teknik Üni.(Trabzon)-Trabzon MYO.

Mersin Üni.Teknik Bilimler MYO.

Mustafa Kemal Üniversitesi(Hatay)-İskenderun MYO.

Muğla Üni.Muğla MYO.

Niğde Üni. Bor MYO.

Osmaniye Korkut Ata Üni.MYO.

Ondokuz Mayıs Üni.(Samsun)-Kavak MYO.

Selçuk Üni.(Konya)- Teknik Bilimler MYO.

Selçuk Üni.(Konya)-Güneysınır MYO.

Selçuk Üni.(Konya)-Hadim MYO.

Selçuk Üni.(Konya)-Kadınhanı Faik İçil MYO.

Sinop Üni.Boyabat MYO.

Süleyman Demirel Üni.(Isparta)- Teknik Bilimler MYO.

Süleyman Demirel Üni.(Isparta)-Uluborlu Selahattin Karasoy MYO.

Trakya Üniversitesi (Edirne)-Edirne Teknik Bilimler MYO.

Uludağ Üniversitesi(Bursa)-Gemlik Asım Kocabıyık MYO.

Uludağ Üniversitesi(Bursa)-İznik MYO.

Yıldız Teknik Üni.(İstanbul)-Yıldız MYO.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi-Zonguldak MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Fizik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak,Meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro Altyapı, Altyapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, alanından mezun olanlar "Harita Kadastro" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-1" puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

Genel Kültür Dersleri: Türk Dili ,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ,Yabancı Dil.

Meslek Dersleri: Mesleki Matematik, Trigonometri, Ölçme Bilgisi, Alet Bilgisi, Harita Çizimi, Jeodezik Hesap, Bilgisayar, Fizik, Çevre ve Kentleşme, Yapı Bilgisi, İşletme, İş Hukuku, Fotogrametri, Kadastro Tekniği, İmar Bilgisi, Arazi Çalışması gibi meslek dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Önlisans Diploması" ve "Harita Kadastro Teknikeri " unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Harita ve kadastro teknikerleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait harita, maden ve inşaat şirketlerinde çalışırlar. Geniş çalışma alanları olması nedeniyle mezunların iş bulma olanakları vardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisini alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan Harita kadastro teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre 10.derecenin l.kademesinde işe başlarlar. Aylık ücretlerine arazi tazminatı gibi ek ücretler eklenir. Özel sektörde ise ücret sözleşmelerle belirlenir. Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlarlar.

MESLEKTE İLERLEME

Harita Kadastro programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Harita kadastro teknikerleri hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak bölüm şefi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Teknik Ressam, Tapu Kadastro Teknikeri, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisi

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Bölümü Öğretim Görevlileri ve Eğitim Programı,Meslek Elemanları, ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Sınavı) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008, ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 -Kılavuzu, ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.