İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler

20.05.2013 16:34

 İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin;

*  İşitme yetersizliği olan öğrencinizi tahtayı ve sizi rahat görebileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun.

*  Öğrencinizle konuşurken göz kontağı kurun.

*  Çok yüksek sesle veya fısıldayarak konuşmayın, ses tonunuzun ve konuşma hızınızın normal olmasına dikkat edin.

*  Konuşurken başka yönlere bakmayın.

*  Konuşurken anlaşılır ve kısa cümleler kurun.

*  Konunun açık ve anlaşılır olduğundan emin olun.

*  Konuşurken cümlelerinizi eksik bırakmayın, tamamlayın.

*  Konuştuğunuzda ortamın çok gürültülü olmamasına dikkat edin.

*  Konuşurken, ağzınızı elle veya kâğıt gibi her hangi bir şeyle kapatmayın.

*  Öğrencinizle konuşurken, onun dudak okumasına engel olacak unsurların (bıyık, göz alıcı mücevher gibi) bulunmamasına özen gösterin.

*  Konuşurken yüzünüzün öğrencinize dönük olmasına dikkat edin.

*  Tahtada yazı yazarken ya da arkanız öğrenciye dönükken konuşmamaya özen gösterin.

*  Çok abartılı jest ve mimiklerle konuşmaktan kaçının.

*  Konuşurken cümleyi bölecek şekilde duraklamalardan kaçının.

*  Öğrenciniz kullandığınız sözcüğü anlamadıysa yerine başka bir sözcük kullanın ya da mümkünse göstererek anlatın.

*  Öğrenciniz ile konuşurken dikkatinin sizde olduğundan emin olun, gerektiğinde omzuna dokunarak size bakmasını sağlayın.

*  Öğrencinin konuşmasını anlayamadığınızda öğrenciden söylediğini tekrarlamasını isteyin.

* Ders sırasında öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak araç ve gereçler (yansıtıcı, ses kayıt cihazı vb) ve materyaller (sunumlar, filmler, vb) kullanın. 

*  Ders esnasında öğrencinizin işitme cihazını düzenli ve etkin bir şekilde kullandığından emin olun.

*  Öğrencilerinizin tüm etkinliklere katılımını sağlayın.

*  Grup çalışmalarında öğrencinin diğer arkadaşlarını görebileceği şekilde oturmasını sağlayın ve grup içindeki diğer öğrencilerin de mümkün olduğunca görsel ipuçlarını kullanmalarını isteyin.

*  Öğrencilerin sözel ifadeleri yanlış anlamasını önlemek için yazılı ve görsel ipuçlarını birlikte kullanın.

*  Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın.

*  Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin.

*  Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın.

Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin.