İlköğretim kurumlarının denetimi kim tarafından yapılır?

15.05.2013 21:27

 Okul yönetimleri, öğretmen ve diğer sorumlu kişiler "İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ve İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi" esaslarına göre yapılır. İlköğretim okullarının denetimi ilköğretim müfettişleri tarafından yapılır.