İlköğretim nedir ve çocuğum ilköğretime devam ederek neler kazanır?

15.05.2013 20:48

"İlköğretim davası, insan olma, millet olma davasıdır :"

M. Kemal Atatürk


Okul öncesi eğitim sonrasında 6-14 yaşları arasındaki çocukların devam etmek zorunda olduğu, temel yaşam becerileri kazanarak, bir üst eğitim kurumuna hazırlandığı eğitim sürecine ilköğretim denir. İlköğretimin temel amacı, okuma-yazmayı öğrenmek, bağımsız yaşam becerileri edinmek, kapasite ve yetenek geliştirmektir. Bunun yanı sıra kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, üretken, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olabilmektir.
 

Ülkemizde ilköğretim, ilköğretim kurumlarında verilir;
 öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için zorunlu, devlet okullarında parasızdır. Anne, babanın çocuğunu ilköğretim okuluna kayıt ettirme ve devamını sağlama konusunda sorumlulukları vardır. İlköğretim kurumlarında kız-erkek karma eğitim-öğretim yapılır.