İlköğretim yaşamı boyunca çocuğumdan beklenen davranışlar nelerdir?

16.05.2013 23:14

 Çocuğunuzdan; 


* Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları, 

* Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri, 

* Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları, 

* Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri, 

* İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları, 

* Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları, 

* Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, 

* Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları, 

* İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları, 

* Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, 

* Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları, 

* Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları, 

* Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları, 

* Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları, 

* Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve kültürel değerlere uymaları beklenir.