İlköğretimde özel eğitim hizmetleri nelerdir?

16.05.2013 23:40

 Okulöncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlık sınıfları açılabilir. Hazırlık sınıflarının amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmektir. 


Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ilköğretimlerini, 

* Kaynaştırma uygulamaları yoluyla normal gelişim gösteren akranları ile bir arada eğitim görecekleri sınıflarda, 

* Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim programları veya bu programa denkliği kabul edilen bir özel eğitim programını takip edebilecek durumda olan çocuklar için ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında 

* Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için açılan ilköğretim okullarında eğitimlerini sürdürebilirler. 

Çocuğun hangi okuldan en iyi şekilde fayda sağlayacağına ilişkin kararı, eğitsel tanılaması doğrultusunda RAMleri karar verir. İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan çocuklar ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında sürdürürler. 

İlköğretim okullarını bitiren öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına yönlendirilirler. İlköğretim programlarına denk olmayan eğitim programlarını tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ise özelliklerine uygun okul ve kurumlara yönlendirilirler. 

Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulunda eğitimlerini sürdürebilirler. Özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz.