İlköğretimin en temel kazanımları nelerdir?

15.05.2013 20:59

 İlköğretimin birinci kademesinde çocuklar okuma-yazma, okuduğunu anlama, Türkçe'yi doğru kullanma, temel matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinirler. Ardındanikinci kademede öğrenciler yaşama ve bir üst öğretim kademesine(ortaöğretim kurumlarına, çıraklık eğitim merkezi vb.) hazırlanırlar. İlköğretim, çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyaya bakışını belirleyecek, onları bilimsel bilgilerin ışığında geleceğe hazırlayacaktır.İlköğretim yoluyla tüm öğrencilere insan ve çocuk haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenme gibi çağdaş, demokratik değerler öğretilir. Niteliği yüksek bir ilköğretim sayesinde çocuklar, araştırmacı, bilgiye ulaşma ve yararlanma yollarını bilen, teknolojiyi izleyen ve etkin biçimde kullanan, risk alabilen, saygılı, çevreye ve topluma karşı duyarlı, düşünen ve sorgulayan, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, etkili iletişim kurabilen, problem çözme becerisine sahip, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, öz güveni gelişmiş, ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler olacaktır. 


Eğitim yoluyla temel yaşam becerilerini edinen çocukların, ruhsal ve toplumsal gelişimi sağlıklı, sorumluluk içinde davranan, kapasitelerini en üst düzeyde kullanan, yaşamda daha iyiye ulaşmak için çaba harcayan kişiler olmaları beklenmektedir. 

İlköğretim bireylere kendilerinin, ailelerinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve becerileri de kazandırır. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazanan bireyler, sağlık, temizlik, eğitim, ev yönetimi, çocuk yetiştirme ve çocukların korunmasına ilişkin edindikleri bilgileri ailesi ve toplumsal çevresindeki diğer bireylerle paylaşarak onların da gelişmesine katkı verebileceklerdir.