Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar nelerdir?

16.05.2013 23:12

 Kınama, öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir. 


Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır: 

* Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak. 

* Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek. 

* Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak. 

* Okulda bulunduğu halde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak. 

* Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. 

* Okulda ya da okul dışında sigara içmek. 

* Okulda kavga etmek. 

* Okulun araç-gerecine zarar vermek. 

* Başkasının malını haberi olmadan almak. 

* Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek. 

* Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak. 

* Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak. 

* Yatılı okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmak.