Kaynaştırma eğitimi kararına itiraz edebilir miyim? İtiraz edersem bundan çocuğum ve ben nasıl etkileniriz?

16.05.2013 23:33

 Ebeveynler, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazların değerlendirilmesinde gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilgili meslek elemanlarının görüş ve önerileri dikkate alınır. İtiraz etmeden önce kaynaştırma uygulamasını denemek ve eğer çocuk için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyorsa o zaman bu kararı reddetmek daha doğru olacaktır.