Kaynaştırma eğitimi nedir?

16.05.2013 23:33

 Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak; normal gelişim gösteren akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Çocuğunuzun engellinin tipi ve derecesi tıbbi olarak tanılandıktan sonra aldığınız heyet raporu ve bağlı olduğunuz ilçedeki RAM'dan aldığınız rapor ile onun gelişimini en iyi şekilde destekleyecek okullara kayıt yaptırmanızda fayda vardır.