Kimler veli olabilir? Çocuğun annesinin babasının bulunmadığı durumlarda velisi kim olur?

15.05.2013 21:18

 Her çocuğun bir velisinin olması zorunludur. Veli, çocuğun anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir. Veli okulun bulunduğu yerde oturan, çocuğun eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek kişidir. 


Anne ve babaların, yasal sorumluluğunu üstlenen kişilerin yanı sıra, anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından yazılı olarak bildirilen ve 18 yaşından büyük olan bir kişi de veli olabilir. 

Çocuğun anne ve babası bulunmadığı durumlarda ikametgahını sürekli yanında bulunduran veya barındıran veli olabilir. 

Veli gösteremeyen yatılı çocukların veliliğini okul müdürü üzerine alır.