Malzeme Bilimi Mühendisi

09.05.2013 23:06

 TANIM

Diğer mühendislik dallarının üretimlerinde kullandıkları metal, seramik, cam, ve polimer (plastik) gibi malzemelerin doğadan kazanılan hammaddelerinin kullanım sürecine uygun kalitede saflaştırılması, şekillendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi alanında çalışan kişidir.

GÖREVLER

Doğadan elde edilen hammaddelerin içeriklerinde bulunan gereksiz maddelerin değişik yöntemlerle giderilmesini sağlayarak daha yüksek saflık ve kalitede yeni sentetik/yarı sentetik hammaddelerin üretiminde çalışır. Gerekli reaksiyonları gerçekleştirmek üzere ısı, kimyasal ortam, vakum basınç vb. şartları oluşturarak metal, seramik, cam, polimer (plastik) bazı malzemelerin üretilmesini sağlar. Üretilen bu malzemelerin değişik üretim teknikleri ile farklı şekillerde şekillendirilmesini sağlar. Malzemelerin; kullanılacağı ortam şartlarından zarar görmemesi için gerek malzemede gerekse kullanılacağı ortamda gerekli şartların oluşumunu sağlar. Üretilen ürünlerin standartlarının istenilen kalitede olup olmadıklarını anlamak için test ve analiz işlemlerinin yapılmasını sağlar. Teknolojinin ihtiyaç duyduğu yeni özellikte malzemeler geliştirmek üzere sürekli araştırmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Seramik, polimer (plastik), kompozit malzemeler, metal ergitme fırınları, mikroskoplar (ışık, ve elektron mikroskopları), presler, ince film kaplama üniteleri , mikro ve makro sertlik ölçme cihazları , çekme makineleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Malzeme Bilimi Mühendisi olmak isteyenlerin, Matematik, fizik, kimya konularına ilgili, Teknolojiye ilgi duyan ve bu alandaki gelişmeleri takip eden, Cisimler ve şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneğine sahip, Tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne sahip, İşbirliği halinde çalışabilen, Uzun süre ayakta durabilecek kadar sağlam, El göz koordinasyonu gelişmiş. Araştırıcı, yaratıcı kimseler olması gerekir. Kimyasal maddelere karşı alerjisi olan, nefes darlığı ve astım hastalığı bulunan kişiler bu mesleği yürütemezler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Malzeme bilimi mühendisleri malzeme üreten fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamları zaman zaman büro veya laboratuar, bazen de üretimin yapıldığı tozlu gürültülü ve rahatsız edici kokulu bir ortamdır. Birinci derecede nesnelerle ilgilidirler. Ancak diğer mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve işçilerle iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi ,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Anadolu Üniversitesi(Eskişehir)Mühendislik Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Atılım Üniversitesi(Ankara)Mühendislik Fakültesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Malzeme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi Mühendisliği lisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Fizik, Kimya

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Malzeme Bilimi Mühendisliği" lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Malzeme Bilimi Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, alanlarından mezun iseler , YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan /kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Döküm, Endüsrtriyel Cam ve Seramik, Endüstriyel Seramik, Kaynak Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi,Makine-Resim-Konstrüksiyon/Makine-Resim-Konstrüksiyon, Metal İşleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi,Metalurji, Metalurji Malzeme, Teknik Seramik, Termik Santral Makineleri, ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı(DGS)' nda başarılı oldukları takdirde "Malzeme Bilimi Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra dört yıldır. Eğitim süresince; Termodinamik, Malzeme Bilimi, Organik Kimya, Malzeme biliminde bilgisayar teknikleri, Faz dyagramları, İleri malzeme karakterizasyonu, Bilgisayara giriş, Elektronik devreler, Yarı iletken fiziği ve devreleri, Mekanik, Sistem modellemesi ve kontrol, Doğrusal cebir, Diferansiyel denklemler, Canlılar dünyası, Kinetik, biyokimya , Memeli hücre kültürü, Yarı iletken devrelerin modellemesi, Biyofizik , Polimer sentez yöntemler, Biyopolimerler, Polimer mühendisliği, Kompozit malzemeler, Yeni malzemelerin üretimindeki kimyasal süreçler, Malzeme nitelendirme ısı ve kütle transferi , İmalat işlemleri, Katı hal fiziği , Kuantum mekaniği, Klasik mekanik, Biyomolüküler süreçlerin simülasyonu ve modellemesi, sinyal iletisi, Mikroelektronik üretim, Yüzey kimyası, Polimerlerin işlenmesi Polimer fiziği, Nanoteknolojiye giriş, Seramik malzemelerine giriş, Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk, Katı hal fiziğinde güncel konular gibi derslerin yanında geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerin tasarım ve uygulamaları için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgi becerilerinin kazandırılması için çalışmalar yapılır. 10 hafta staj zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Malzeme Bilimi Mühendisi " unvanı ve lisans diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olanlar metal sanayiinden, uçak sanayiye, seramik sanayiinden elektronik sanayiye, plastik sanayiinden, otomotiv sanayine, üniversitelerden, araştırma geliştirme kuruluşlarına uzanan geniş yelpazede iş bulma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 8. derecenin 1. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücretin 3 katı civarında kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise şartlara göre artabilir .

MESLEKTE İLERLEME

"Malzeme Bilimi Mühendisliği " lisans programını başarı ile bitirenler, Lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitim sınavına girerek yüksek lisans yapabilirler. Ayrıca fabrikalarda Şef, Başmühendis, Müdür , olarak yükselme olanakları da vardır.

BENZER MESLEKLER

Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Makine Mühendisi, Kimya Mühendisi, Seramik Mühendisi

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları, Eğitim Kurumları, 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu, Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi https://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri