Nakil işlemleri nasıl gerçekleştirilir?

15.05.2013 21:11

 Çocuğunuzun okul değiştirmesi gereken durumlarda devreye giren bu süreç boyunca tek dikkat edilmesi gereken husus onun öğrenimini aksatmamasıdır. 


Nakillerde sizin beyanınız esastır. 

e- Okul uygulamasıyla nakiller artık elektronik ortamda yapılmaktadır. Nakil İşlemleri ikameti değişen velinin yeni ikametine uygun okula müracaatı üzerine öğrencinin gitmek istediği okul müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü o öğrenci için nakil başvurusu yapamaz. Ancak kendi okuluna gelmek isteyen öğrenciyi kaydedebilir. 

Çocuğun nakil dosyası elektronik olarak iletilmektedir. İller arası nakillerde en çok beş gün devamsızlık yapılabilir. Bu süre içinde çocuğunuz izinli sayılır. 

Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okulun öğrencilerinin nakilleri, taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna yapılır. İkinci yarıyılda nakiller, yarıyıl başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Doğal afet, sağlık ve ailenin başka bir yere nakli gibi zorunlu nedenler dışında, bu tarihten derslerin bitimine kadar nakil yapılmaz.