Öğrenci kulübü çalışma esasları nelerdir?

16.05.2013 21:22

 Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur; 

* Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır. 
* Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar. 
* Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.