Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

20.05.2013 16:29

 Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin;

*  Öğrencinizi tahtayı ve sizi rahat görebileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun.

*  Öğrenciye her dersin konusu, süreci, beklentilerinizi açık net olarak ifade edin. 

*  Her dersin başında daha önce öğrenilen konuları kısaca tekrarlayın, dersin sonunda ise önemli konuları özetleyin.

* Ders içeriğindeki teknik terimleri ve çocuk için yeni sözcükleri açıklayın, yeni terim ve sözcüklerin açıklamasının yer aldığı çalışma kâğıdını ders öncesinde öğrenciye vererek derse hazır olmasını sağlayın.

*  Sınıf kurallarını belirleyin, sınıf kurallarını tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın.

*  Öğrencinin çalışma gruplarına katılımını destekleyin.

*  Öğrenciye başarabileceği görev ve sorumluklar verin.

*  Öğrencinin soru sormasına, gerektiğinde konularının tekrar edilmesine fırsat tanıyın.

* İşlenen konuların pekiştirilmesi ve öğrencinin sınava hazırlanmasını sağlamak amacıyla konu içeriğine uygun sorular hazırlayın. 

*  Ders anlatımında jest ve mimikleri kullanın, abartılı jest ve mimiklerden kaçının.

* Öğrenciniz etkinlik sırasında başarısızlık yaşadığında ya da verdiğiniz yönergeyi anlayamadığında verdiği tepkileri dikkate ederek gerekli önlemleri alın.

*  Dersi anlatırken çok uzun ve karmaşık cümlelerden kaçının.

*  Araştırma projesi, sınıf içi sunum, grup çalışması gibi farklı yöntem ve tekniklerle derste işlenen konuları daha iyi anlamasına imkân tanıyın.

*  Sınıf içinde öğretimi etkileyecek ses, ışık gibi uyaranların olmamasına dikkat edin.

*  Sınavlarda öğrencinize ek süre verin.

*  Öğrenciniz yazılı anlatımda güçlük yaşıyorsa sözlü sınavları, kısa yanıtlı ve boşluk doldurmalı sınavları tercih edin.

*  Öğrencinin sınavını gerekirse bireysel olarak yapın.

*  Sınava başlamadan önce öğrencinin sınav sorularını anlayıp anlamadığını kontrol edin, sınav sorularını kendi cümleleri ile ifade etmesine imkân tanıyın.

* Matematik, fen ve teknoloji gibi derslerde sınav sonuçlarını değerlendirirken,  yalnızca sonuca değil, yaptığı işlemlere de puan verin.

* Öğrencinin ders sırasında konuyu anlayabilmesi için hesap makinesi, bilgisayar vb teknolojik aletleri kullanmasına imkân tanıyın.

*  Sınav sonrasında zaman kaybetmeden öğrenciye geri bildirim vermeye dikkat edin.

*  Öğrenci ile konuşurken olumsuzdan çok olumlu ifadeler kullanın.

*  Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinize yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin.

*  Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın.

*  Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin.

*  Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın.

* Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin.