Öğretmenin Sınıfta Yapmaması Gerekenler

20.05.2013 16:50

 §   Üstün yetenekli çocuklara, belirli bir konuda çok uzun ödevler vermemelidir.

§   Üstün yetenekli çocuklar, normal zekâya sahip çocuklardan daha hızlı öğrendiklerinden, derslerde gereksiz tekrarlardan kaçınmalıdır.

§   Alışılmışın dışındaki görüşlerini reddetmemelidir.

§   Zamanlarının boşa harcanmasına neden olmamalıdır.

§   Yapılan işte ve ödevlerde gereğinden fazla şekilcilik ve özenti üzerinde durmamalıdır.

§   Akademik konular kadar, resim-iş, beden eğitimi ve müzik gibi dersler de dikkate almalıdır.