Okul Gelişim Yönetim Ekibi nedir ve görevleri nelerdir? Nasıl üyesi olabilirim?

16.05.2013 23:15

 Okul-Aile Birliğinin yanında velilerin katılımını öngören okuldaki diğer bir oluşumda, "Okul Gelişim Yönetim Ekibi"dir. 


İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Okul gelişim yönetim ekibinde en az iki veli görev alır. Bu veliler, tüm sınıfların veli temsilcileri arasından seçilir.