Okul gezileri nasıl düzenlenir?

16.05.2013 21:19

 Sosyal etkinlikler kapsamında yakın çevre, yurt içi ve yurt dışına gözlem-inceleme-araştırma veya kültürel, turizm ve ziyaret amaçlı geziler, hazırlanacak gezi planına göre yapılır. Geziler, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir. Ancak gezi düzenlenen yerin uzaklığı sebebiyle daha uzun zaman gerektiren geziler için onay verilmesi halinde yapılamayan dersler, ilgili mevzuat doğrultusunda telafi edilir. 


Ders öğretmenleri veya danışman öğretmenler, yapacakları gezi ile ilgili gezi planlarını hazırlar ve en az 15 gün önce okul müdürlüğüne verirler. Okul Müdürlüğünce geziye ilişkin belgeler, gezi onayı alınmak üzere İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle ilgili onay, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürünce, il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay, mülkî amirce verilir. İzin onaylarında, gezilere katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci varsa veli isimleri ile gezi planı yer alır.