Okul kütüphanesinde ne tür yayınlar bulunur?

16.05.2013 21:15

 İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre bulundurulması gerekli kitaplar ve eğitim araçları şunlardır: Anayasa, ilgili yönetmelik, ilköğretim okulu ders programlarına yönelik Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu, kitap ve eğitim araçları, okul öncesi eğitim programlarına yönelik kitap ve eğitim araçları, tarih ve coğrafya atlasları ve tebliğler dergisi. 


İmkanlar ölçüsünde bulundurulması gereken kitap, araç ve gereçler ise şunlardır: Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan ve eğitim öğretimle ilgili meslekî yayımlar, eğitimle ilgili incelemeler ve araştırmalar, broşürler, haritalar ve albümler, öğrencilerin seviyelerine uygun eserler, okulun tarihçesine ait kayıt ve kaynaklar, ünitelerle ilgili CD, disket ve kasetler, meslekî ve teknik eğitimle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyaller.