Okul rehber öğretmeninin (Psikolojik danışmanın) görevleri nelerdir?

16.05.2013 23:26

 Okul rehber öğretmeninin görevleri şunlardır: 


* Okul rehber öğretmeni, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını okulun türüne, sınıf düzeylerine ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenler. 

* Rehberlik programının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. 

* Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve rehberlik etkinliklerini planlar, uygular ve uygulanmasına rehberlik eder. 

* Bireysel rehberlik hizmetlerini, rehberlik ilkelerine uygun biçimde yürütür. 

* Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. 

* Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında eğer bu konuda eğitimi var ise psikolojik danışma yapar. 

* Öğrencilerin mezun olacağı dönemde, okuldaki eğitim-öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu, sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir. 

* Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa ve kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)nin iş birliği ile verir. 

* Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar ve istenen raporları düzenler. 

* Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle işbirliği içinde değerlendirir. 

* Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yönetilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar. 

* Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. 

* Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.