Okul tarafından düzenlenen ve saklanmasında yarar bulunan belgeler nelerdir?

16.05.2013 21:00

 1) Karne 

Öğrencilerin durumlarını siz velilere duyurmak için yarıyıl ve ders yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir. Çocuğunuzun karnesine ve karne dışında diğer akademik bilgilerine internet aracılığıyla da www.meb.gov.tr adresinden e- Okul veli bilgilendirme sistemi linkini tıklayarak ulaşmanız mümkündür. Bu hizmetten yararlanmak için öğrencinin T.C. kimlik no ve öğrenci okul numarasını bilmeniz yeterlidir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. Karne, birinci yarıyıl sonunda velilere imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz. 

2) Nakil Belgesi 
Nakiller artık e- Okul aracılığıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla böyle bir belgeye gerek kalmamaktadır. 

Dış ülkeye gideceğini belgelendiren velilerin başvurması halinde öğrencinin sınıf düzeyi ile her sınıfa ait sınıf geçme notlarını gösteren bir belge verilir. 

3) Öğrenci Belgesi 
Velinin isteği üzerine öğrenci belgesi düzenlenir. Öğrencinin eğitim düzeyini gösterir niteliktedir. 

4) Diploma 
İlköğretim okullarına devam ederek 8 inci sınıfı bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Kimlik bilgilerinde nüfus cüzdanı esas alınır. Bu belge bir üst öğrenim kurumuna devamı sağlar.