Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin amacı nedir?

16.05.2013 21:24

 Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin amacı, çocukların yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Sosyal etkinlikler kimi zaman da ders programlarının bir bölümünü oluştururlar. Eğitim ve öğretim sadece sınıfta yapılmaz. Sosyal etkinlikler öğretici ve geliştirici olması nedeniyle öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerinde önemli rol oynarlar.