Okuldan aldığımız öğrenim belgesi, nakil belgesi veya diploma kaybolursa ne yapmalıyım?

16.05.2013 21:00

 Bu durumda okul yönetimine dilekçe ile başvurmalısınız. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, örneğine uygun onaylı bir belge verilir. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtlarının yok olması halinde, belgelerini kaybedenlere öğrenim durumlarını kanıtlamaları şartıyla örneğine uygun belge verilir.