Orta öğretime geçiş sisteminin işleyişi nasıldır?

16.05.2013 21:27

 Ortaöğretime geçiş için, öncelikle sınıf puanı adı verilen bir puan, daha sonra da sınıf puanlarının belli oranlar ile hesaplanmasıyla orta öğretime yerleştirme puanı belirlenir. 


Sınıf Puanı (SP); seviye belirleme sınavı puanı ve yılsonu başarı puanının e- Okul sisteminde belli oranlara göre otomatik olarak hesaplanmasıdır.

Sınıf puanının hesaplanırken; 

Seviye Belirleme Sınavı Puanı % 70, 

Yıl Sonu Başarı Puanı %30, 

oranlarında, 6., 7. ve 8.sınıflar için ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

Öğrencinin 8. sınıf sonunda SP6, SP7 ve SP8 puanları oluşmuş olacaktır. 

Yıl sonu Başarı Puanı (YSBP); ilköğretimin 6., 7. ve 8. sınıflarında, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

YSBP = (matematik puanı x haftalık ders saati / haftalık ders saati) + (Türkçe puanı x haftalık ders saati / haftalık ders saati) + .........

Öğrencinin yıl boyunca aldığı ders notları e- Okul sistemine okul yönetimi tarafından işlenecektir. Her ders yılı sonunda bu notlar e- Okul sisteminde otomatik olarak hesaplanacaktır. Daha sonra sınıf puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.