Özel eğitim kapsamında aile eğitimleri var mıdır?

16.05.2013 23:39

 Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerinde çocuğun eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir. Aile eğitim programları; aile eğitiminde esas olacak genel ilke ve amaçlar doğrultusunda çocuğun yetersizliği, gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve ailenin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır ve yürütülür. Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılır. Aile eğitim programları, RAMlar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. 


Aile eğitimi hizmetleri, çocuğun ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, grup ya da uzaktan eğitim şeklinde yürütülür. Aile eğitim programları ailenin katılımıyla bir yıllığına planlanır ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır. Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için çocuğunuzun devam ettiği okul idaresinden bilgi alabilirsiniz.