Özel eğitim sınıflarında nasıl bir eğitim verilir?

16.05.2013 23:43

 Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları olabileceği gibi farklı eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları da mevcuttur. Bulundukları okulun/kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim programı takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlanır. Bulundukları okulun veya kurumun eğitim programından farklı eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitim alan öğrenciler, yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanırken takip ettikleri bu eğitim programı temel alınır. 


Genellikle özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır. 

Bulundukları okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıflarında görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarının 1-5 inci sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri, 6-8 inci sınıflarında ise alan öğretmenleri tarafından okutulur. 4-5 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgisayar, yabancı dil dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarının dışındaki sınıflarda 1-8 inci sınıflarında dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile 6-8 inci sınıflarda teknoloji ve tasarım dersi alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. 

Bulundukları okulun veya kurumun eğitim programından farklı eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında ise; dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, iş eğitimi dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar.