Özel eğitime gereksinim duyan 5 yaşındaki çocuğuma nerede eğitim aldırabilirim?

16.05.2013 23:41

 Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve özel eğitim kurumlarında sürdürülür. Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimi şeklinde verilebilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir. Özel eğitim gerektiren çocukların diğer çocuklardan daha fazla ve erken bir şekilde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanma ihtiyaçları vardır. Bu nedenle okul öncesi eğitim bu çocuklar için zorunludur. Bilinmektedir ki, erken tanı ve müdahale özel eğitimde başarının temel taşlarından biridir.