Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Kaynaştırma Yoluyla Eğitimlerinde Kullanılabilecek Araç ve Gereçler Listesi

20.05.2013 16:21

 

Görme Yetersizliği Öğrencilerin Eğitiminde

Kullanılabilecek Araç ve Gereçler

* Sesli ekran okuyucu programlarla

     desteklenmiş bilgisayar ve bilgisayar masası

* Çeşitli nesnelerin kabartma üç boyutlu resimleri

* Tarayıcı

* Sesli hikâye kitapları

* Braille (Kabartma yazı)  tablet,  kalemi ve

     braille yazı kartonu

* Abaküs

* Kabartma alfabe kılavuzu

* Küp taş

* Kabartma yazıyı tanıtmak için 6 nokta

     takozu, bilye

* Kasa takımı

* Kabartma yazıcı

* Çizim lastiği

* Bağımsız hareket öğretimi için beyaz baston

* İletki

* Kabartma Daktilo

* Gönye

* Kabartma yazı ders kitapları

* Cetvel

* Kabartma yazı hikâye kitapları

* Rulet

* Kabartma yazı romanlar

* Pergel

* Şekilleri kabartılmış hikâye kitapları

* Geometrik şekilleri yapabilmek için takılıp

     çıkarılabilen çubuklar

* Maketler ve figürler ( Takılıp çıkarılabilen

     vücut maketi, hayvan, nesne maketleri, bitki

    figürleri vb.)

* Kesirleri öğretmek için takılıp çıkarılabilen

     bütün çeyrek, yarım, geometrik şekiller

* Zilli top

* Kabartma saat

* Kabartma haritalar (Türkiye, Dünya vb.)

* Kabartma çizilmiş üç boyutlu vücut resimleri

* Kabartma atlas

* Kabartma yerküre

* Okuma ve yazma becerilerini geliştirmek

     için uyarlanmış sembol kartları … vb.

 

Az Gören Öğrencilerin Eğitiminde

Kullanılabilecek Araç ve Gereçler

* Büyük puntolu basılmış kitaplar

* Bilgisayar ve ekran büyütücü program, CCTV

* Masa lambası

* Büyüteçler,

* Portatif yazı tahtası ve kalemleri

* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları

* Okuma ve yazma becerilerini geliştirmek

     için uyarlanmış sembol kartları vb.

* Çalışma kâğıtları

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde

Kullanılabilecek Araç ve Gereçler

* Sınıf içi veya grup FM sistem

* Tepegöz vb. yansıtma araçları

* Bireysel işitme cihazları

* Ayna

* Bireysel dinleme cihazları (mp3 çalar,

     İ-pod, walkman)

* Resimli kartlar,

* Ses kayıt cihazı

* Resimli hikâye kitaplar

* Bilgisayar ve bilgisayar programları

* Eşleme kartları

* Sıralama kartları

* Olay kartları

* Resimli afişler, panolar

* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları

* Hesap Makinesi

* Ev-okul iletişim defteri

* Ajanda

* Çalışma kâğıtları

* Alt yazılı ve görüntülü eğitim videoları

* Elektronik ajanda

* Işıklı veya titreşimle işaret veren cihazlar

* Elektronik sözlük

* Maketler (Takılıp çıkarılabilen vücut maketi

     vb.)

* Okuma ve yazma becerilerini geliştirmek

     için uyarlanmış sembol kartları vb.

 

Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde

Kullanılabilecek Araç ve Gereçler

* Öğrenciye göre ayarlanabilir masa ve

     sandalye

* Ajanda

* Kolu destekleyecek araçlar

* Eşleme kartları

* Televizyon ve VCD

* Olay kartları

* Okuma ayaklığı

* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları

* Öğrencinin kullanımını kolaylaştıracak

     şekilde uyarlanmış kalemler, makas vb.

* El göz koordinasyonu için geliştirilmiş

     kartlar

* Bilgisayar ve öğrencinin kullanımını

     kolaylaştıracak şekilde uyarlanmış diğer

     bilgisayar ekipmanları (fare, ekran klavyesi

     vb)

* Öz bakım becerilerini desteklemeye

     yönelik materyaller (Elastik ayakkabı

     bağları, düğme kancaları, yükseltilmiş

     WC oturakları)

* Konuşan saatler

* Sesli kitaplar.

* Maketler (Takılıp çıkarılabilen vücut maketi

     vb.)

* Okuma ve yazma becerilerini

     geliştirmek için uyarlanmış sembol

     kartları… vb

Öğrenme Güçlüğü,  Zihinsel Yetersizliği ve Otizmi Olan Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılabilecek Araç ve Gereçler

*  Ses kayıt cihazı,

* Eşleme kartları,

* Resimli kartlar,

* Olay kartları,

* Hikâye kitapları,

* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları

* Olay kartları

* El göz koordinasyonu için geliştirilmiş

     kartlar

* Abaküs

*  Çalışma kâğıtları

* Bilgisayar ve öğrencinin kullanımını

     kolaylaştıracak şekilde uyarlanmış diğer

     bilgisayar ekipmanları

* Televizyon ve VCD/DVD gösterici

* Hesap makinesi (büyük ekranı ve tuşları

     olan, konuşan hesap makinesi)

* Kavramların öğretimi için nesneler ve

     resimli kartlar

* Okuma ve yazma becerilerini geliştirmek

     için uyarlanmış sembol kartları

* Öz bakım becerilerini desteklemeye

     yönelik materyaller ( elastik ayakkabı

     bağları, düğme kancaları, yükseltilmiş

     WC oturakları) … vb.

* Maketler (Takılıp çıkarılabilen vücut maketi

     vb.)

 

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerin Eğitiminde

Kullanılabilecek Araç ve Gereçler

* Fosforlu kalemler

* Ajanda

* Renkli etiketler

* Elektronik hatırlatma cihazları

* Ev-okul iletişim defteri

* Bilgisayar

* Eğitim yazılımları

* Bireysel dinleme cihazları (mp3 çalar,

     İ-pod, walkman)

* Çalışma kâğıtları

* Kayıt cihazı ( farklı hızlarda dinlemeye

     elverişli)

* Ekran okuyucu bilgisayar programı

* Tarayıcı

* Hesap makinesi ( büyük ekranı ve tuşları

     olan, konuşan hesap makinesi)

* Hafıza kartları

* Abaküs

* Konuşan saatler