Özel gereksinimli çocukların okul ve kurumlara kaydında hangi belgeler istenir?

16.05.2013 23:46

 a) Nüfus cüzdanı sureti 


b) İkametgah belgesi 

c) Fotoğraf 

ç) Yatılı okul ve kurumlar için sağlık kurulu raporu 

d) Ortaöğretim kurumları ile iş okullarına kayıtta ilköğretim diploması 

e) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının bir sureti 

Bu planlama kapsamında görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal yönden engelli çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır (3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ek madde 3).