Özel gereksinimli çocuklar için rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

16.05.2013 23:37

 * Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 


* Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak. 

* Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek. 

* Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.