Özel Türk okulları ve azınlık veya yabancı okullardan resmi okullara geçişler nasıl yapılır?

15.05.2013 21:10

 Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar. Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir.