Özürlü raporu aldıktan sonra benim ve çocuğumun hakları nelerdir?

16.05.2013 23:44

 Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yaşam kalitesinin arttırılması, yaşatılması, korunması ve gelişimleri açısından birtakım ilke ve standartlar getirmiştir. Özürlü çocuk için yaşam kalitesi, çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması yanında, daha nitelikli eğitim, daha yüksek standartta sağlık ve beslenme, daha düşük oranda yoksulluk, uygun bir çevrede aile içinde yetişme, daha yaygın fırsat eşitliği, daha geniş bireysel bağımsızlık, daha zengin bir kültürü tanımlamaktır. Dolayısıyla nitelikli bir eğitimden faydalanarak gelişimsel açıdan ilerlemek, ailesiyle beraber sağlıklı bir ortamda yaşamak her çocuğun hakkı olduğu gibi özel gereksinimli çocuğun da hakkıdır. Ebeveynlerinden birisinin bile devlete bağlı bir kurumda çalışıyor olması da eğitimin bedelinin kurum tarafından karşılanmasını sağlamaktadır. Ebeveynlerin gerek eğitim ve gerekse ulaşım bedellerini ödememeleri ekonomik yönden rahatlatıcı bir husustur.